Over Stichting Youri

Doel
Stichting Youri is een stichting die zich in wil zetten om de leefomstandigheden van meervoudig complex gehandicapten (voor kinderen en volwassenen) te verbeteren.

Wij willen dit doel verwezenlijken door geld in te zamelen waarmee instellingen materialen kunnen aanschaffen. De stichting richt zich met name op kleinere projecten waarbij persoonlijke betrokkenheid voorop staat.

Aanleiding oprichting
De stichting is opgericht in 2004 en vernoemd naar de jongste zoon van de oprichtster, die sinds januari 2003 op Wilg 6 woont. Dit is een woongroep van St. Anna te Heel.
Aanleiding tot het oprichten van de stichting is de ervaring van de ouders van Youri, Edwin en Corina Bokslag, dat er te weinig geld beschikbaar is om het leven aangenamer te maken.
Het geld van de instellingen moet vaak worden besteed aan de inzet van personeel, onderhoud gebouwen etc. Geld voor speelmaterialen e.d. is er simpelweg te weinig.

Logo
Er is gekozen voor de vlinder als logo voor Stichting Youri, omdat vlinders, net als meervoudig complex gehandicapten, erg kwetsbaar zijn.

Voor wie is de stichting bedoeld?
Stichting Youri is niet verbonden aan St. Anna of aan de groep waar Youri woont, maar zet zich in voor instellingen in geheel Nederland.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Corina Bokslag-van der Rijk, voorzitter
Mariesja Volker-Krol, penningmeester
Linda Seine, secretaris

Uiteraard ontvangt het bestuur geen vergoeding voor de inzet voor de stichting. De donaties komen rechtstreeks ten goede aan de goede doelen.

Het bestaan van de Stichting
De Stichting bestaat in 2009 alweer 5 jaar. In deze periode zijn er al diverse doelen gerealiseerd, zie hiertoe informatie “projecten tot nu toe” elders op deze website.
Het bestuur hoopt dat de stichting nog vele jaren zal bestaan. We hopen dan ook dat u zich herkent in onze doelstelling en projecten en wilt doneren aan de stichting.

Bedankt!
Tot slot willen we eenieder die de stichting een warm hart toe draagt en/of doneert hartelijk bedanken. De reacties op de stichting, de donaties van bekenden en onbekenden en natuurlijk de blijdschap na het afronden van een project, geven ons de motivatie om hier nog lang mee door te gaan!